Strona główna | O nas
 
O nas

Nasza placówka powstała w 1990 r. z inicjatywy pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Została założona jako forma aktywności społecznej, z myślą o własnych pociechach. Obecnie rodzice naszych wychowanków reprezentują różne środowiska i zawody, co jest niezmiernie przydatne przy społecznym charakterze obiektu. W 1999 roku rodzice powołali do życia Koło Terenowe nr 80 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które od tej pory prowadzi placówkę,
z czasem przekształcone w Klub Małego Dziecka na zasadach przedszkola. Od października 2009 roku jesteśmy punktem przedszkolnym, zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. 

Kameralny charakter (ok. 25 dzieci łącznie) sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka w przyjaznej, rodzinnej atmosferze pod opieką serdecznych, dobrze wykształconych i doświadczonych nauczycielek. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w trzech grupach wiekowych
(3-, 4- i 5-latków), każda  licząca ok. 10 dzieci, jednak dużo czasu dzieci spędzają razem, na wspólnej zabawie.

Zalety realizacji celów wychowania przedszkolnego w grupie różnowiekowej, które jest praktykowane w naszej placówce, zostały docenione w większości krajów Unii Europejskiej. Przebywanie w grupie różnowiekowej pozwala naszym najmłodszym wychowankom na szybszy rozwój i zdobywanie nowych umiejętności. Starszaki z kolei, opiekując się młodszymi dziećmi, uczą się odpowiedzialności, wrażliwości i mają lepszą samoocenę. Ponadto występują mniejsze problemy z rywalizacją. W przypadku rodzeństwa proces adaptacji drugiego dziecka przebiega łagodniej ze względu na ciągły kontakt ze starszym bratem lub siostrą.

Zaangażowanie rodziców we wspólne działanie na rzecz punktu przedszkolnego, ich bieżąca pomoc oraz konsultacje w różnych dziedzinach pozwalają na stabilną egzystencję, rozwój oraz optymalizację kosztów. Dzięki takiej formule zapewnione są doskonałe warunki rozwoju dla naszych pociech, a my, rodzice, mamy satysfakcję nie tylko z postępów dzieci, lecz również z własnego wkładu w ich przyszłość.

Współpraca wokół naszej placówki często owocuje nawiązaniem trwałych więzi całych rodzin. Udaje się nam uruchamiać coraz to nowe inicjatywy lokalne.Jesteśmy członkiem Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Współpracujemy z licznymi instytucjami takimi, jak Uniwersytet Warszawski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Gmina Warszawa-Mokotów, Służewiecki Dom Kultury i inne.