Strona główna | Rekrutacja
 
Rekrutacja

Zgodnie z Regulaminem pierwszeństwo mają:
1. młodsze rodzeństwo dzieci już uczęszczających do Punktu,
2. dzieci pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz
3. dzieci mieszkańców Domu Pracownika Naukowego UW.

W procesie rekrutacji uwzględnia się potrzebę zachowania właściwej struktury wiekowej w Punkcie Przedszkolnym. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Punktu Przedszkolnego podejmuje Zarząd. Chętnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej do naszego przedszkola. Karta zgłoszenia dostępna jest poniżej.

Zapraszamy do kontaktu!

tel. 788 124 582 lub 510 399 513