Strona główna | Kontakt
 
Kontakt

Punkt Przedszkolny
"Smyki ze Smyczkowej"
ul. Smyczkowa 11/5
02-678 Warszawa

tel: 788 124 582
e-mail: smyki[at]smykizesmyczkowej.pl

prowadzony przez:
Koło Terenowe nr 80
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Smyczkowa 11/5
02-678 Warszawa

NIP: 5213027681
REGON: 017300884
KRS: 0000079644

Nr rachunku: 54 1020 1169 0000 8102 0083 4036