Strona główna | O nas | Punkt Przedszkolny
 
Punkt Przedszkolny

Punkt Przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej” jest placówką dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą o charakterze społecznym i niekomercyjnym. Punkt Przedszkolny tworzą rodzice/opiekunowie wszystkich podopiecznych, angażując się w działalność placówki i tworząc wspólnie jak najlepsze warunki rozwoju dzieci.