Strona główna | O nas | Stowarzyszenie
 
Stowarzyszenie

Rodzice dzieci uczęszających do naszgo punktu zrzeszeni są w stowarzyszniu "Koło Terenowe nr 80 Społecznego Towarzystwa Oświatowego". Ramy prawne oraz możliwości organizacji non-profit odpowiadają niekomercyjnemu charakterowi naszej placówki. Raz na 3 lata rodzice wybierają spośród siebie członków zarządu, którego celem jest bieżący nadzór nad funkcjonowaniem placówki i działaniem na rzecz jej rozwoju.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organizacją pozarządową działającą na rzecz upowszechniania w Polsce idei nowoczesnej szkoły, łączącej harmonijnie edukację i wychowanie. W całej Polsce STO prowadzi ponad 80 placówek edukacyjnych, są to licea, gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola [obecnie 4].  W Warszawie jesteśmy jedynym Punktem Przedszkolnym Towarzystwa. STO w 2004 roku otrzymało prestiżową nagrodę "Pro publico bono" dla najlepszej inicjatywy obywatelskiej o zasięgu ogólnopolskim. W tym roku Towarzystwo obchodzi 27-lecie istnienia.

Do pobrania statut stowarzyszenia oraz deklaracja członkowska


Koło Terenowe nr 80
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Smyczkowa 11/5
02-678 Warszawa

NIP: 5213027681
REGON: 017300884
KRS: 0000079644

Nr rachunku: 54 1020 1169 0000 8102 0083 4036