Strona główna | O nas | Zarząd
 
Zarząd

Organem prowadzącym „Smyki ze Smyczkowej” jest Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 80 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w skład którego wchodzą rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Działamy na rzecz edukacji i wychowania dzieci. Nasze funkcje wykonujemy społecznie dla wspólnego dobra naszych dzieci. 

Obecny skład Zarządu:

Piotr Wrona – prezes zarządu
/reprezentacja przedszkola, organizacja prac społecznych/

Agnieszka Knap – wiceprezes zarządu

Julita Nowakowska – wiceprezes zarządu
/nadzór dydaktyczny i kontakty z kadrą/

Anna Różyk – sekretarz i dietetyk
/komunikacja wewnętrzna i nadzór nad jadłospisem/

Krzysztof Smoliński – skarbnik
/kontrola i zarządzanie finansami/

Joanna Zielińska – członek zarządu
/komunikacja wewnętrzna i dbanie o dobry wizerunek punktu przedszkolnego/

Kontakt z zarządem: smyki[at]smykizesmyczkowej.pl