Strona główna | Dla rodziców | Upoważnienie do odbioru dziecka
 
Upoważnienie do odbioru dziecka

W naszym Punkcie Przedszkolnym dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez opiekunów zapisujących dzieci do naszej placówki. Jeżeli chcą Państwo umożliwić odbiór dzieci przez babcie, ciocię, opiekunkę itp. muszą Państwo dostarczyć podpisane upoważnienie, które dostępne jest poniżej:

upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.