Strona główna
 
Co będzie się działo u Smyków w październiku?

W Y D A R Z E N I A  U  S M Y K Ó W  W   P A Ź D Z I E R N I K U
• • •
Tym razem Smyki zmierzą się z projektem "emocje". Nie zabraknie ich z pewnością w dniu Pasowania na Przedszkolaka.
Dzieciaki będą także uczestniczyć w projekcie "Zasady", który zakończy się otrzymaniem certyfikatu BHP (Bardzo Honorowego Przedszkolaka).
Miesiąc zakończymy realizacją projektu "Gdzie mieszkam".

7.10. (piątek) godz. 8:30 - Leśne Smyki - wycieczka Starszaków do Lasu Kabackiego.
• • •
13.10. (czwartek) godz. 16:00 - Pasowania na Przedszkolaka
• • •
14.10. (piątek) godz. 9:30 - Kiedy będę duży to zostanę.... zawód: psychoterapeuta
Wycieczka Smyków do Ośrodka Psychoterapii Wydziału Psychologii UW
• • •
25.10. (wtorek) godz. 14:30 - Lekcja Biologii - prowadzona przez Klub Małych Przyrodników mBiologia
• • •
27.10. (czwartek) godz. 13:45 - Smakołyki na Cztery Smyki - Spotkanie z Muzyką w wykonaniu Filharmonii Narodowej.
• • •
„Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie dzieciom przez rodziców