Strona główna
 
Co będzie działo się u Smyków w listopadzie?

W Y D A R Z E N I A  U  S M Y K Ó W  W   L I S T O P A D Z I E
• • •

10.11. (czwartek) godz. 8:30 -Cała Posla Czyta dzieciom - czyta mama Gabrysi
• • •
15.11. (wtorek) godz. 9:30 - Kiedy będę duży to zostanę.... zawód: dziennikarz
• • •
16.11. (środa) godz. 8:30 -Cała Posla Czyta dzieciom - czyta mama Tea
• • •
17.11. (czwartek) godz. 13:45 - Z piosenką pod rękę - Spotkanie z Muzyką w wykonaniu Filharmonii Narodowej.
• • •
21.11. (poniedziałek) godz. 14:30 - Lekcja Biologii - poznajemy gatunki drzew- lekcja prowadzona przez Klub Małych Przyrodników mBiologia.
• • •
23.11. (środa) godz. 9:00 - Kiedy będę duży to zostanę.... zawód: dietetyk
• • •
24.11. (czwartek) godz. godz. 8:30 - Leśne Smyki - wycieczka Starszaków do Lasu Kabackiego.
• • •
28.11. (poniedziałek) godz. 14:30 - Lekcja Biologii - Jak zwierzęta i rośliny przygotowują się do nadchodzącej zimy?- lekcja prowadzona przez Klub Małych Przyrodników mBiologia.