Strona główna
 
Co będzie działo się u Smyków w grudniu?

W Y D A R Z E N I A  U  S M Y K Ó W  W   G R U D N I U
• • •
2.12. (piątek) godz. 14:30 -Cała Poska Czyta dzieciom - czyta mama Bruna
• • •
5.12. (poniedziałek) godz. 14:30 - Lekcja Biologii - Pomagamy ptakom przetrwać zimę – lekcja prowadzona przez Klub Małych Przyrodników mBiologia
• • •
6.12. (wtorek) godz. 8:45 -W I Z Y T A Ś W . M I K O Ł A J A U S M Y K Ó W
• • •
8.12. (czwartek) godz. 8:30 - Czym pachnie Szabat? – wycieczka 4, 5 i 6-latków do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
• • •
14.12. (środa) godz. 9:15 - Wycieczka 4,5 i 6-latków do biblioteki przy ulicy Tuchlińskiej 2a
• • •
14.12. (środa) godz. 15:00 - 18:00 - Dzień otwarty z psychologiem – możliwość spotkania się i przeprowadzenia krótkiej rozmowy z naszym psychologiem Jarkiem Żylińskim.
• • •
15.12. (czwartek) godz. godz. 13:45 - W gorącej Andaluzji – Spotkania z Muzyką w wykonaniu Filharmonii Narodowej.
• • •
19.12. (poniedziałek) godz. 14:30 - Lekcja Biologii: Bezpieczeństwo zimą– lekcja prowadzona przez Klub Małych Przyrodników mBiologia.
• • •
20.12. (wtorek) godz. godz. 15:30 - Ozdabianie Pierniczków Świątecznych – rodzinne ozdabianie świątecznych pierniczków.
• • •
29.12. (czwartek) godz. 8:30 - Leśne Smyki – wycieczka Starszaków do Lasu Kabackiego.