Strona główna
 
1% dla Smyków ze Smyczkowej

   Szanowni Państwo,

   W tym roku po raz kolejny można zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jako Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego korzystamy z tego, że status organizacji pożytku publicznego posiada nasza organizacja „matka” czyli Społeczne Towarzystwo Oświatowe i za jego pośrednictwem przekazać 1% podatku na nasze przedszkole (które działa pod nazwą Samodzielne Koło Terenowe nr 80, w skrócie SKT nr 80). Dzięki ubiegłorocznym wpływom z 1% od Was dofinansowaliśmy remont łazienki. W tym roku marzy nam się remont jadalni i odmalowanie bajkolandii.
   Przypominamy, że przekazanie 1% podatku nic nie kosztuje – wystarczy, że wypełnimy odpowiednie pole w naszym rozliczeniu podatkowym a Urząd Skarbowy przekaże nasz 1% należnego podatku na konto STO. UWAGA! koniecznie musimy wskazać cel szczegółowy o treści „SKT nr 80”
   Przekażcie proszę tę informację Waszym znajomym i rodzinie. Im więcej osób przekaże nam swój 1% tym większą kwotę będziemy mogli przeznaczyć na zakup zabawek i materiałów dydaktycznych oraz poprawę warunków lokalowych w 2017 r!

   Z pozdrowieniami
   Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 80 STO, czyli "Smyków ze Smyczkowej"


Jak przekazać 1% podatku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu?

   Należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28 – poz. 134, 135; PIT-36 – poz. 323, 324; PIT-36L – poz. 94, 95; PIT-37 – poz. 137, 138; PIT-38 – poz. 57, 58). Można również przekazać organizacji opp 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić poz. 51, 52.

   Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2016, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000012189 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdof).
   Dla ułatwienia kontaktu STO z darczyńcą należy w składanym zeznaniu podać informacje uzupełniające (np. e-mail);
koniecznie musimy wskazać cel szczegółowy o treści „SKT nr 80”
(PIT-28 – poz. 127, 129; PIT-36 – poz. 304, 306; PIT-36L – poz. 107, 109; PIT-37 – poz. 125, 127; PIT-38 – poz. 60, 62; PIT-39 – poz. 53, 55). Aby Naczelnik urzędu skarbowego przekazał nam Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-28 – poz. 128; PIT-36 – poz. 305; PIT-36L – poz. 108; PIT-37 – poz. 126; PIT-38 – poz. 61; PIT-39 – poz. 54).

   Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do lipca tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% podatku można przekazać tylko w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-28 do 1 lutego 2017 r., PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 do 2 maja 2017 r.