Strona główna
 
Co będzie się działo u smyków w lutym?

W Y D A R Z E N I A  U  S M Y K Ó W  W   L U T Y M

02.02. (czwartek) godz. 8:15 - Od gliny do garnka – wycieczka Starszaków do Muzeum Etnograficznego.
• • •
08.02. (środa) godz. 9:00 - B A L K A R N A W A Ł O W Y
• • •
09.02. (czwartek) godz. 13:45 - Posłuchajcie, oto bajka – Spotkania z Muzyką w wykonaniu Filharmonii Narodowej.
• • •
13.02. (poniedziałek) godz. 14:30 - Lekcja Biologii: Tajemnice ludzkiego ciała – Co się dzieje ze zjedzonym obiadem? – lekcja prowadzona przez Klub Małych Przyrodników mBiologia.
• • •
13.02. (poniedziałek) - 26.02 (piątek) godz. 9:15 - FERIE ZIMOWE
dyżur opiekuńczo-wychowawczy. Godziny pracy przedszkola bez zmian.
• • •
16.02. (czwartek) godz. 10:30 - Wycieczka 4,5 i 6-latków do biblioteki przy ulicy Tuchlińskiej 2a
• • •
 22.02. (środa) godz. 8:45 - Leśne Smyki – wyjście Starszaków do Lasu Kabackiego.Zbiórka przy pętli autobusowej obok Tesco.
• • •
27.02. (poniedziałek) godz. godz. 14:30 - Lekcja Biologii: Tajemnice ludzkiego ciała – Czy każda kość jest twarda? – lekcja prowadzona przez Klub Małych Przyrodników mBiologia. 19.12. (poniedziałek) godz. 14:30 - Lekcja Biologii: Bezpieczeństwo zimą– lekcja prowadzona przez Klub Małych Przyrodników mBiologia.