Strona główna
 
Co się będzie działo u smyków w marcu?
W Y D A R Z E N I A  U  S M Y K Ó W  W   M A R C U

03.03. (piątek) godz. 7:45 -Źródła dźwięków – wycieczka Starszaków do Muzeum Etnograficznego.
• • •
13.03. (poniedziałek) godz. 14:30  -Lekcja Biologii: Tajemnice ludzkiego ciała – Wdech, wydech – budujemy ruchomy model płuc. – lekcja prowadzona przez Klub Małych Przyrodników mBiologia
• • •
16.03. (czwartek) godz. 10:30 - Wycieczka 4,5 i 6-latków do biblioteki przy ulicy Tuchlińskiej 2a.
• • •
22.03. (środa) godz. 8:45 - Leśne Smyki – wyjście Starszaków do Lasu Kabackiego. Zbiórka przy pętli autobusowej obok Tesco.
• • •
23.03. (czwartek) godz. 13:45 - Pod boki i z przytupem – Spotkania z Muzyką w wykonaniu Filharmonii Narodowej.
• • •
27.03. (poniedziałek) godz. 14:30 - Lekcja Biologii: Bakterie kontra wirusy – nasi wrogowie czy
przyjaciele? Komórkowa budowa organizmów. Wykonywanie prostych preparatów mikroskopowych. – lekcja prowadzona przez Klub Małych Przyrodników mBiologia.

W miesiącu tym kończymy projekt dotyczący układu słonecznego. Ostatnim przystankiem będą gwiazdozbiory. Cały czas toczy się dyskusja na temat planet karłowatych... ;)