PUNKT PRZEDSZKOLNY vs. PRZEDSZKOLE

Zakres

Przedszkole

Nasz Punkt przedszkolny

wiek dzieci

2,5 – 5 lat

2,5 – 5 lat

realizacja podstawy wychowania przedszkolnego

w wymiarze dla przedszkoli

w wymiarze dla przedszkoli

maksymalna liczba dzieci w grupie

25

12

maksymalna liczba wszystkich dzieci

nieograniczona

25

kwalifikacje kadry

studia kierunkowe

studia kierunkowe

zaangażowanie rodziców

małe

duże

minimalna wysokość pomieszczeń

3 metry

2,5 metra