OPŁATY

Jednorazowe i bezzwotne wpisowe wynosi 500 pln 

Czesne wynosi 500 pln za jedno dziecko.

Opłata jednodniowa za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym w okresie adaptacyjnym bądź wakacyjnym wynosi 40 pln (wraz z obiadem). Okres adaptacyjny nie może trwać dłużej niż 45 dni. Po upływie tego okresu rodzice/opiekunowie zobowiązani są do opłacenia wpisowego i regularnego uiszczania czesnego.

Czesne należy wpłacać na konto Przedszkola do 15-tego dnia każdego miesiąca na poniższy nr konta:

Samodzielne Koło Terenowe nr 80 STO 02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 11 lok. 5 NIP:521-30-27-681

54 1020 1169 0000 8102 0083 4036

Obowiązkowa opłata za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym dotyczy okresu od 1 września do 15 lipca. W przypadku, gdy Punkt Przedszkolny kontynuuje działalność po 15 lipca, czesne opłacają wyłącznie Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do Punktu Przedszkolnego w tym terminie.

Koszt obiadu wynosi 12,00 zł dziennie. W sytuacji, gdy dziecka nie będzie w Punkcie Przedszkolnym (np. z powodu choroby), obiad można odwołać – nawet tego samego dnia (najpóźniej do godziny 8.30 rano) dzwoniąc na numer Punktu Przedszkolnego.