ZARZĄD

Organem prowadzącym „Smyki ze Smyczkowej” jest Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 80 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w skład którego wchodzą rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Działamy na rzecz edukacji i wychowania dzieci. Nasze funkcje wykonujemy społecznie dla wspólnego dobra naszych dzieci.  

Obecny skład Zarządu

Piotr Wrona – prezes zarządu
reprezentacja przedszkola, organizacja prac społecznych

Barbara Brylewicz-Madej – wiceprezes zarządu

Ewa Hajduk-Kasprowicz – wiceprezes zarządu

Jerzy Orłowski – sekretarz

Leszek Michalski – skarbnik 
kontrola i zarządzanie finansami

Andrzej Szczurek – członek zarządu 

Kontakt z zarządem: smyki@smykizesmyczkowej.pl