Punkt Przedszkolny Smyki ze Smyczkowej

STAWIAMY GRANICE, BY DZIECI MOGŁY BEZPIECZNIE PODEJMOWAĆ PRÓBY, WYBORY, UCZYĆ SIĘ SAMODZIELNOŚCI I DOŚWIADCZAĆ ŚWIAT 

NASZA HISTORIA
28 lat działalności
SMYKI ZE SMYCZKOWEJ
należymy do Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Nasza placówka powstała w 1990 r. z inicjatywy pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Została założona jako forma aktywności społecznej, z myślą o własnych pociechach. Obecnie rodzice naszych wychowanków reprezentują różne środowiska i zawody, co jest niezmiernie przydatne przy społecznym charakterze obiektu. W 1999 roku rodzice powołali do życia Koło Terenowe nr 80 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które od tej pory prowadzi placówkę, z czasem przekształcone w Klub Małego Dziecka na zasadach przedszkola. Od października 2009 roku jesteśmy punktem przedszkolnym, zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. 

Kameralny charakter (ok. 28 dzieci łącznie) sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka w przyjaznej, rodzinnej atmosferze pod opieką serdecznych, dobrze wykształconych i doświadczonych nauczycielek. Wybrane zajęcia dydaktyczne prowadzone są w dwóch grupach wiekowych, jednak większość czasu dzieci spędzają razem, na wspólnej zabawie. 

Zalety realizacji celów wychowania przedszkolnego w grupie różnowiekowej, które jest praktykowane w naszej placówce, zostały docenione w większości krajów Unii Europejskiej. Przebywanie w grupie różnowiekowej pozwala naszym najmłodszym wychowankom na szybszy rozwój i zdobywanie nowych umiejętności. Starszaki z kolei, opiekując się młodszymi dziećmi, uczą się odpowiedzialności, wrażliwości i mają lepszą samoocenę. Ponadto występują mniejsze problemy z rywalizacją. W przypadku rodzeństwa proces adaptacji drugiego dziecka przebiega łagodniej ze względu na ciągły kontakt ze starszym bratem lub siostrą. 

Zaangażowanie rodziców we spólne działanie na rzec punktu przedszkolnego, ich bieżąca pomoc oraz konsultacje w różnych dziedzinach pozwalają na stabilną egzystencję, rozwój oraz optymalizację kosztów. Dzięki takiej formule zapewnione są doskonałe warunki rozwoju dla naszych pociech, a my, rodzice, mamy satysfakcję nie tylko z postępów dzieci, lecz również z własnego wkładu w ich przyszłość. 

Współpraca wokół naszej placówki często owocuje nawiązaniem trwałych więzi całych rodzin. Udaje się nam uruchamiać coraz to nowe inicjatywy lokalne. Jesteśmy członkiem Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które istnienie ponad ćwierć wieku. 

Punkt przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej” jest placówką dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą o charakterze społecznym i niekomercyjnym. Tworzą go rodzice/opiekunowi wszystkich podopiecznych, angażując się w działalność placówki i tworząc wspólnie jak najlepsze warunki rozwoju dzieci. 

Stowarzyszenie

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego punktu zrzeszenia są w stowarzyszeniu „Koło Terenowe nr 80 Społecznego Towarzystwa Oświatowego”. Ramy prawne oraz możliwości organizacji non-profit odpowiadają niekomercyjnemu charakterowi naszej placówki. Raz na 3 lata rodzice wybierają spośród siebie członków zarządu, którego celem jest bieżący nadzór nad funkcjonowaniem placówki i działaniem na rzecz jej rozwoju.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organizacją pozarządową działająca na rzecz upowszechniania w Polsce idei nowoczesnej szkoły, łączącej harmonijnie edukacje i wychowanie. W całej Polsce STO prowadzi ponad 80 placówek edukacyjnych, są to licea, gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola (obecnie 4). W Warszawie jesteśmy jedynym Punktem Przedszkolnym Towarzystwa. STO w 2004 roku otrzymało prestiżową nagrodę „Pro publico bono” dla najlepszej inicjatywy obywatelskiej o zasięgu ogólnopolskim. W tym roku Towarzystwo obchodzi 30-lecie istnienia. 

Koło Terenowe nr 80 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Ul. Smyczkowa 11/5

02-678 Warszawa

NIP: 5213027681

REGON: 017300884

KRS: 0000079644

Nr rachunku: 54 1020 1169 0000 8102 0083 4036