OPŁATY

Jednorazowe i bezzwrotne wpisowe wynosi 700

Czesne jest płatne przez 12 miesięcy w roku. W miesiącach od września do czerwca wynosi 850 zł, a dla drugiego dziecka 600 zł .

 W miesiącach wakacyjnych: (a) w razie nieobecności dziecka obowiązuje opłata 50% czesnego (b) wysokość opłat dodatkowych za każdy tydzień wakacyjnej obecności ustala co roku Zarząd (w trosce, by opłata za obecność przez cały miesiąc nie przekroczyła kwoty 700 zł).

Koszt obiadu wynosi 15,00 zł dziennie. W sytuacji, gdy dziecka nie będzie w Punkcie Przedszkolnym (np. z powodu choroby), obiad można odwołać – nawet tego samego dnia (najpóźniej do godziny 8.30 rano) dzwoniąc na numer Punktu Przedszkolnego.

***

Czesne i koszt obiadów (zależny od obecności w poprzednim miesiącu) należy wpłacać na konto Przedszkola do 15-tego dnia każdego miesiąca na poniższy nr konta:

Samodzielne Koło Terenowe nr 80 STO 02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 11 lok. 5 NIP:521-30-27-681

54 1020 1169 0000 8102 0083 4036