OPŁATY

Jednorazowe i bezzwotne wpisowe wynosi 600 pln 

Czesne wynosi 600 pln za jedno dziecko. Płatne przez 10 miesięcy w roku.

 W miesiącach wakacyjnych: (a) w razie nieobecności dziecka obowiązuje opłata 50% czesnego (b) wysokość opłat dodatkowych za każdy tydzień wakacyjnej obecności ustala co roku Zarząd (w trosce, by obecność przez cały miesiąc nie przekroczyła kwoty 600 zł).

Czesne należy wpłacać na konto Przedszkola do 15-tego dnia każdego miesiąca na poniższy nr konta:

Samodzielne Koło Terenowe nr 80 STO 02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 11 lok. 5 NIP:521-30-27-681

54 1020 1169 0000 8102 0083 4036

Obowiązkowa opłata za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym dotyczy okresu od 1 września do 30 czerwca. W przypadku, gdy Punkt Przedszkolny kontynuuje działalność po 30 czerwca, czesne opłacają wyłącznie Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do Punktu Przedszkolnego w tym terminie.

Koszt obiadu wynosi 12,00 zł dziennie. W sytuacji, gdy dziecka nie będzie w Punkcie Przedszkolnym (np. z powodu choroby), obiad można odwołać – nawet tego samego dnia (najpóźniej do godziny 8.30 rano) dzwoniąc na numer Punktu Przedszkolnego.6