JAK ZOSTAJE SIĘ SMYKIEM?

Co oferujemy dzieciom?
– rodzinny klimat
– ma
łe grupy wiekowe
– nowatorskie podej
ście do pracy z dziećmi
(Wychowanie bez pora
żek, Pedagogika Montessori, Metoda projektów)
– j.angielski, rytmika, zaj
ęcia z logopedą i gimnastyka korekcyjna w cenie czesnego
– zaj
ęcia realizowane dzięki stałej współpracy z Filharmonią Narodową i Muzeum Etnograficznym
– opiek
ę psychologa
– konkurencyjne czesne (
850 zł/miesiąc i 600zł/mc dla drugiego dziecka)
– obiady i podwieczorki (15
/dzień)

 

MASZ JAKIEŚ DODATKOWE PYTANIA?

Z przyjemnością na wszystkie odpowiemy. Skontaktuj się z nami!