METODY PRACY

Myślą przewodnią Punktu Przedszkolnego „Smyki ze Smyczkowej” są słowa Marii Montessori „pomóż mi zrobić to samodzielnie”. W związku z tym sformułowaliśmy następujące cele, które zamierzamy realizować w pracy z dziećmi:

Samodzielność funkcjonalna, społeczna i mentalna dzieci:
• Umiejętność samodzielnego poszukiwania wiedzy i rozwiązań problemów.
• Umiejętność współpracy w grupie.
• Umiejętność przestrzegania zasad grupowych.
• Umiejętność wyrażania uczuć i myśli.
• Rozwój koncentracji uwagi.
• Rozwój empatii, wiary w siebie, poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i innych.
• Docenienie porządku i ciszy, jako optymalnych warunków do pracy i rozwoju.

 

NIESAMOWITE KSIĄŻKI

 

WYJĄTKOWE ZABAWKI

Cele te chcemy osiągnąć w oparciu o następujące koncepcje pedagogiczne:

Wychowanie bez porażek” jest to styl relacji, w której nie ma przegranego, są tylko zwycięzcy. Opiera się na pełnej szacunku komunikacji, zmierzającej do poznania możliwości i potrzeb człowieka oraz współpracy w zaspokajaniu ich.

Podstawą pedagogiki Montessori jest uwzględnienie indywidualności dziecka w każdej sferze jego funkcjonowania oraz pokierowanie go do całościowego wzrostu.

Dzięki metodzie projektów rozwijamy u dzieci samodzielność w formułowaniu problemów oraz poszukiwaniu ich rozwiązań. Projekty edukacyjne trwają od kilku godzin do kilku tygodni i zawsze dotyczą tematów, które są w polu zainteresowań dzieci.

Więcej informacji o powyższych koncepcjach pedagogicznych mogą Państwo znaleźć poniżej: