CO NAS WYRÓŻNIA?

snowing

JESTEŚMY WYJĄTKOWI, TAK JAK I WASZE DZIECI

playing

ZAANGAŻOWANA KADRA

fathers-day

GRUPY RÓŻNOWIEKOWE

U nas najważniejsze decyzje dotyczące dziecka i samego punktu przedszkolnego podejmujemy wspólnie z rodzicami. Kameralność pozwala na autentycznie indywidualne podejście do każdego przedszkolaka.

  • Dbamy o rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych, intelektualnych, praktycznych i fizycznych
  • Oferujemy zajęcia dodatkowe w ramach czesnego
  • Realizujemy podstawę programową w formie autorskich zajęć
  • Odwiedzamy nie tylko muzea i biblioteki, ale także las
  • Organizujemy imprezy rodzinne
  • Współpracujemy z logopedą i psychologiem

Są to ludzie, dla których praca z dziećmi jest pasją. Stale podnoszą swoje kwalifikacje i tworzą autorskie formy zajęć   ……………………………………………..………………

teaching

KAMERALNA ATMOSFERA

Wychowawcy i rodzice dobrze znają nasze Smyki. Tworzymy dla nich ciepłą, przyjazną i bezpieczną przestrzeń. Jesteśmy zgraną społecznością.

Młodsze dzieci szybciej zdobywają nowe umiejętności i usamodzielniają się. Starsze, mają okazję stać się ekspertami i rozwijać zdolności społeczne poprzez pomoc innym.

love-triangle

SPOŁECZNY CHARAKTER

Opieramy się na aktywnej współpracy z rodzicami. Ich zaangażowanie i inicjatywy niezbędnym elementem życia naszego przedszkola.

playing2

ZABAWA I NAUKA

Spójrz w jaki sposób dzieci spędzają u nas czas

AKTUALNOŚCI

Śledź na bieżąco poczynania naszych Smyków

climbing-with-rope

PIERWSZY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

Ułatw dziecku rozpocząć nowy etap życia