Harmonogram rekrutacji do Smyków ze Smyczkowej na rok 2021/2022

Zapraszamy dzieci urodzone w roku 2018. Jest też jedno miejsce dla dziecka z 2016 roku.
Pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym mają rodzeństwa obecnych przedszkolaków i dzieci pracowników UW.

HARMONOGRAM:
do 30 kwietnia 2021 (piątek) – składanie kart zgłoszenia do przedszkola (dla nowych przedszkolaków)
5-7 maja 2021 (wtorek-piątek) – umawianie rozmów z rodzicami kandydatów na przedszkolaków
10-14 maja 2021 (poniedziałek-piątek) – rozmowy z rodzicami kandydatów na przedszkolaków
17 maja 2021 (poniedziałek) – ogłoszenie wyników rekrutacji – wysłanie maili do aplikujących rodziców
21 maja 2021 (piątek) – podpisanie umowy z rodzinami nowych Smyków na rok przedszkolny 2021/2022 i wpłata wpisowego (600 zł) na konto SKT nr 80 STO: 54 1020 1169 0000 8102 0083 4036 (jako gwarancja miejsca)
Nawet jeśli ktoś się nie dostanie w tym procesie rekrutacyjnym, zostaje wpisany na listę rezerwową. Zdarza się, że zwalniają się miejsca w ciągu roku:
* na początku września (np. ponieważ 5-letnie Smyki dostały się w procesie odwoławczym do szkolnej zerówki, lub rodzice któregoś trzylatka zdecydowali się przenieść go do placówki publicznej),
* w trakcie roku, np. gdy któraś z rodzin się przeprowadza