Idzie nowe

W dniu dzisiejszym reprezentacja samorządu przedszkolnego przeprowadziła inspekcję prac remontowych w jadalni. Komisja stwierdziła, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i nie stwierdzono żadnych poważnych usterek.